Magyar / English

Adatvédelmi nyilatkozat

A Dr. Olasz Balázs Ügyvédi Iroda (a továbbiakban az „Ügyvédi Iroda”) tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső látogatók személyes adatokhoz fűződő jogait, melyre tekintettel a személyes adatok kezelése mindenkor az érvényes adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően történik.

Az Ügyvédi Iroda részéről kizárólag olyan adatok kerülnek rögzítésre, melyeket a látogató önkéntesen bocsát az Ügyvédi Iroda rendelkezésére. Amennyiben az Ön személyes adatát is tartalmazó információ, illetve az Ön e-mail címe az Ügyvédi Iroda tudomására jut, úgy az Ügyvédi Iroda azt nem továbbítja, illetve nem hozza harmadik személy tudomására. A látogató a személyes adatinak megadásával egyidejűleg adatainak kezeléséhez - az adatrögzítéshez, adatfeldolgozáshoz, illetve adatfelhasználáshoz – is hozzájárul.

Az adatkezelésért Dr. Olasz Balázs felelős.

Az Ügyvédi Iroda a látogató által önkéntesen szolgáltatott adatokat a jogszabály általi felhatalmazás keretén belül használja fel, valamint azokat biztonságosan őrzi. Az Ügyvédi Iroda azon szerződéses partnerei, akik az Ügyvédi Iroda részére nyújtott szolgáltatásokon keresztül hozzáférhetnek a látogató adataihoz, kötelesek ezeket titokban tartani és a szerződéses szolgáltatásokon kívüli egyéb célokra nem használhatják fel azokat.

Amennyiben a látogatónak a rendelkezésre bocsátott személyes adataival kapcsolatban kérdése merül fel, forduljon hozzánk a 1053 Budapest, Papnövelde utca 8. címre megküldött levél útján, vagy e-mailben: titkarsag@drolasz.hu.